Katarzyna Szulc

Od ponad 20 lat związana z dziedziną komunikacji biznesowej. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii komunikacji zintegrowanej. Współpracowała przy projektach komunikacyjnych dotyczących ważnych strategicznych projektów skierowanych do różnych grup interesariuszy w firmach prywatnych i państwowych aktywnych na rynku polskim i za granicą. Absolwentka Politechniki Gdańskiej a także słuchacz studiów podyplomowych prowadzonych przez Gdańską Fundację Menedżerów oraz Chartered Instytut of Marketing. Od kwietnia 2020 pełni funkcję dyrektora komunikacji korporacyjnej w Grupie ERGO Hestia..