Autor
Adelina Cimochowicz
Uczelnia
ASP Warszawa
Tytuł
Rok
2018