• data 21 sierpnia 2020
  • Aktualności

Zoom na artystkę: Katarzyna Wyszkowska

W dziale ZOOM NA ARTYST(K)Ę kolejno prezentujemy sylwetki poszczególnych finalistek i finalistów trwającej obecnie 19. edycji Artystycznej Podróży Hestii. Choć na żywo ich prace będzie można obejrzeć dopiero w roku 2021, na podwójnej wystawie finałowej 19. i 20. edycji, zadbamy o to, żeby jak najlepiej przybliżyć Wam ich twórczość.

KATARZYNA WYSZKOWSKA


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, IV rok, Wydział Malarstwa

Katarzyna Wyszkowska (ur. 1994) jest malarką, twórczynią instalacji i wideo. Oprócz nauki na ASP, studiowała również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artystka do konkursu zgłosiła pracę, która w świetle ostatnich wydarzeń i wypowiedzi polityków obozu rządzącego, nabiera aktualności i wymownego znaczenia:

"Zgłaszana przeze mnie praca pochodzi z cyklu traktującego o lękach i fantazjach, które w ostatnim czasie stały się popularne w debacie publicznej w naszym kraju. Instalacja “g. ideology” odnosi się do konstruktu ideowego, jakim posługują się polskie środowiska prawicowe, przedstawiające ruch LGBTQ+ jako siłę zagrażającą poprawnemu funkcjonowaniu tradycyjnej rodziny. W opisach strategii, jaką rzekomo stosują przedstawicielki i przedstawiciele “ideologii gender” często jest położony nacisk na planowe, podstępne działanie. Osoby odczuwające lęk przed “ideologią gender” posługują się metaforami odnoszącymi się do cieczy czy plazmy, (“gender zalewa Europę”, ”Idzie na Polskę potop genderyzmu, LGBT, dewiacji”), których wspólną cechą jest brak określonego kształtu i formy. Pozwala to im – według prawicowej narracji – idealnie dobrać strategię ataku na tradycyjne wartości"Wystawy:

2020:
- udział w wystawie pokonkursowej “Szybki Egipt” organizowanej przez Gdańską Galerię Miejską
- udział w wystawie zbiorowej “I tylko wysp tych nie ma” organizowanej przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
2019:
- Grand Prix Salonu Wiosennego organizowanego przez BWA w Tarnowie
- udział w wystawie zbiorowej “Wszystko w porządku”, organizowanej w ramach Cracow Art Week KRAKERS w Krakowie w Galerii Zwrotnica
- udział w wystawie zbiorowej “Heimat” organizowanej przez Goethe Institut w Krakowie
- organizacja i udział w wystawie zbiorowej “Na ulicach nie ma nikogo” w ramach Kongresu Anarchistycznego 2019, Kraków

Następny