• data 16 stycznia 2020
  • Aktualności

Ruszyła 19. edycja konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”

Do każdego z nas dociera tylko wycinek otaczającej go rzeczywistości. Co widzisz w swoim? Rozpoczyna się 19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii 
 
Jaka jest dzisiejsza rzeczywistość? Atakowani nadmiarem bodźców, zagubieni w medialnym szumie, przestraszeni nowym, nieoswojeni z przepowiedniami końca,  szukamy własnych filtrów oglądu świata. W nadmiarze, świat jaki jest nie zawsze widać. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, która jest okazją do szerszej dyskusji na temat postaw wobec niezwykle dynamicznych zmian jakich doświadczamy. Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i kierunków artystycznych polskich uczelni.
 
Najnowsza, 19. odsłona konkursu Artystyczna Podróż Hestii po raz kolejny zwraca się ku młodemu pokoleniu artystów z pytaniem o drogę do oswajania lęków, do odkrywania tego co dotychczas nieznane, do zaprezentowania własnych ścieżek w wybieraniu tego, co najważniejsze. Z perspektywy rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów, udział w konkursie APH jest prezentacją własnej soczewki rzeczywistości szerszej publiczności.
 
Zainteresowani konkursem studenci, tworzący prace w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii od 15 stycznia 2020 roku przez specjalny panel na stronie internetowej. Przed uczestnikami 19. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w jednym z dwóch prężnie działających ośrodków rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.
 
„Dzisiejsza rzeczywistość wymaga dużej wiary, siły charakteru i odporności psychicznej. Nadmiar rodzi chaos. Radzimy sobie z nim w różny sposób, często jednak tracąc z oczu to, co ważne. Zapraszając artystów do dialogu sprawdzamy ich wybory i konfrontujemy je z naszymi. Czy rację mają ci, którzy mówią, że wszystko już było? Czy sztuka jest soczewką skupiającą uwagę na sprawach kluczowych? Chcemy sprawdzić jak myślą o dzisiejszym świecie młodzi, a im samym dać przestrzeń do wypowiedzi” - komentuje Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.
 
To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej. Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej. Warto tutaj podkreślić, że konkurs APH to nie tylko formuła profesjonalnej selekcji i wyboru. To także rozbudowany program spotkań z publicznością, dialogu artysty z odbiorcą i łączenia różnych środowisk na polu sztuki. Każda z konkursowych wystaw finałowych pokazuje najbardziej aktualne problemy i tematy ważne dla najmłodszej generacji artystów. W ten sposób perspektywa patrzenia na rzeczywistość przez młodych twórców inspiruje publiczność do własnych poszukiwań.
 
Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA a ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Residency Unlimited w Nowym Jorku, centrum rezydencyjne Rupert w Wilnie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 50 dzieł;  zrealizowano również 31 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku, Walencji i Wilnie oraz 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych w całym kraju.
 
Zgłoszenia prac konkursowych: https://artystycznapodrozhestii.pl/konkurs
 
Harmonogram 19. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:
 
15 stycznia 2020: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń;
 
3 kwietnia 2020: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;
 
Do 19 czerwca 2019: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu;
 
7-20 września 2020: wystawa finałowa w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; 18 września 2020: ogłoszenie nazwisk laureatów podczas gali finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Laureaci w kolejności od 2019 roku: Barbara Gryka, Mateusz Kowalczyk, Bruno Althamer, Irena Zieniewicz, Mateusz Sarzyński, Jakub Danilewicz, Joanna Kunert, Bruno Althamer, Adelina Cimochowicz, Katarzyna Szymkiewicz, Józef Gałązka, Agnieszka Mastalerz, Horacy Muszyński, Piotr Urbaniec, Olga Kowalska, Hanna Dyrcz, Krzysztof Maniak, Katarzyna Kimak, Ewa Kasperek, Xavery Wolski, Małgorzata Goliszewska, Matěj Frank, Krzysztof Nowicki, Agnieszka Kobyłecka, Cyryl Polaczek, Michał Batorski, Daniel Cybulski, Natalia Bażowska, Ewa Mrowiec, Łukasz Biliński, Łukasz Patelczyk, Anna Wypych, Aleksandra Prusinowska, Marta Antoniak, Marcin Zawicki, Miłosz Wnukowski, Katarzyna Makieła, Magdalena Melin, Ewa Juszkiewicz, Jakub Rebelka, Anna Kloc, Paulina Maksjan, Kamil Lisek, Tomasz Kucharski, Marek Wrzesiński, Anna Waligórska, Marcin Grzęda, Agnieszka Ledóchowska.
 
SKŁAD JURY:
 
Piotr M. Śliwicki – przewodniczący jury, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA;
 
Nathalie Anglès - kuratorka i krytyczka sztuki, dyrektor Residency Unlimited w Nowym Jorku;
 
Sebastian Cichocki – kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
 
Jarosław Fliciński – artysta;
 
Magdalena Kąkolewska - prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii;
 
Paweł Sosnowski - krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda;
 
Michał Suchora - kurator, Galeria BWA Warszawa;
 
Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana;
 
Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego - oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.