• data 08 czerwca 2020
  • Aktualności

Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro

Katię von Kobro w dużej mierze ukształtowała rewolucja bolszewicka - nie do końca wiedziała jak wdrożyć nowe ideały w życie codzienne to doskonale odnalazła się w ówczesnej rzeczywistości kulturowej. Sama pisała: „Moja rzeźba nie jest tym, czego by chcieli w swych salonach zbankrutowani i spatynowani fabrykanci”. Spotkanie ze Strzemińskim było przypadkowe: ona, sanitariuszka w moskiewskim szpitalu poznaje rannego i okaleczonego Polaka. Nawiązują ze sobą relację, razem decydują się na rozpoczęcie studiów na moskiewskiej ASP. Razem utrzymali kontakt z Malewiczem, El Lissitzkym, razem zajęli się tworzeniem nowych, awangardowych manifestów. Ciężko odpowiedzieć na pytanie, kto zaczął pierwszy: Strzemiński czy Kobro? Kto na kogo wpływał i w jaki sposób? Czy można w tej relacji mówić o wzajemnych inspiracjach, czy może o ciągłej walce dwóch niezwykle silnych charakterów.

09.06 (wtorek), godz. 19:00

Link do wydarzenia: facebook

Następny