idea

Konkursów dla absolwentów kierunków artystycznych jest w Polsce przynajmniej kilkanaście, dla studentów być może kilka. Czy mają one siłę wskazywania, co jest najważniejsze w polskiej sztuce? Czas pokaże. To na co stawiamy jako mecenas projektu to kreowanie możliwości edukacyjnych młodych artystów będących jeszcze w murach uczelni.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii jest dla uczestników szczególnym momentem spotkania z oceną pozaakademicką, momentem przedstawienia siebie i własnej wizji sztuki szerszemu odbiorcy. Jest momentem konfrontacji artystów z profesjonalną krytyką artystyczną i publicznością, która zyskuje wyjątkową okazję, by podejrzeć, co dzisiaj, tu i teraz, dzieje się w polskich uczelniach artystycznych, w jakim kierunku podążają ich adepci.

Trudno wskazać jedną znaczącą tendencję czy kierunek, w którym mogłaby iść dzisiaj sztuka „młodych”. Zarzuca się jej, że idzie w stronę klasyczną i konformistyczną. My zatem szukamy postaw przeciwnych, „nie zgadzających się”, posiadających krytyczny potencjał. Szukamy tych, którzy nie ulegają obowiązującym tendencjom w sztuce i są w stanie chronić się przed powtarzalnością.

Najbardziej obiecujący poszukiwacz nagrodzony jest podróżą artystyczną do Nowego Jorku i Walencji. Kulturowym odniesieniem dla tego przedsięwzięcia są podróże edukacyjne, w jakie przed wiekami wyprawiano młodych artystów i nie tylko, by poznawali świat i sztukę. Bo należy podkreślić, że właśnie wspieranie edukacji leży u podstaw naszego konkursu. Mimo, że żyjemy w czasach globalnej i błyskawicznej wymiany informacji to nic nie zastąpi osobistego doświadczania. Podróże nie przestają kształcić. Są natchnieniem, wyzwaniem, lekcją. Prowokują, zmieniają, uczą nowego spojrzenia na rzeczy znane i pozwalają dostrzec nowe.

W kolejnej edycji konkursu marzenie o podróży artystycznej może dla jednego uczestnika stać się rzeczywistością.