entry.name

Jana Shostak

Nie lękajmy się
video, performance
wymiary: wideo (3:20) + obiekt (40x50x40)