Historia

Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku zgodnie z ideą Piotra Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia, mecenasa sztuki. Rokrocznie jury składające się z artystów, kuratorów, galerzystów, profesorów akademickich i dziennikarzy wyłania najzdolniejszego studenta ASP, który w nagrodę wyjeżdża na miesięczne stypendium do Nowego Jorku.

Przez sześć lat wyłącznym partnerem w projekcie była Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2008 do współpracy dołączyła Hiszpania – firma ubezpieczeniowa DKV Seguros zainaugurowała bliźniaczy konkurs, Grand Tour DKV, na Uniwersytecie w Walencji. Zaowocowało to poszerzeniem puli nagród o stypendia w Polsce i Walencji oraz wspólnymi wystawami w obu krajach.

W roku 2009 Artystyczna Podróż Hestii swoim zasięgiem objęła wszystkie Akademie Sztuk Pięknych działające na terenie Polski. W listopadzie tego samego roku ERGO Hestia otrzymała za projekt „Artystyczna Podróż Hestii” statuetkę w konkursie „Sztuka cenniejsza niż złoto”, organizowanym przez Fundację Commitment to Europe arts & business oraz Narodowy Bank Polski.

Od 2014 roku w konkursie mogli wziąć udział studenci od III roku wzwyż. Od 2018 roku do konkursu moga zgłaszać się studenci IV i V roku kierunków artystycznych wszystkich uczelni w Polsce