Jury konkursu

Prezes Piotr Śliwicki

Przewodniczący, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, a także Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Grupą kieruje nieprzerwanie od ponad 26 lat. Za stworzenie drugiej co do wielkości firmy ubezpieczeniowej w Polsce został wyróżniony tytułami „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń” i „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”. Za wkład w rozwój polskiego rynku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od 2007 r. w zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w latach 2010-2014 był jej prezesem, a obecnie jest prezydentem honorowym. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Rendez-Vous de Septembre Association w Monte Carlo – najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej. 

Inicjator licznych projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu. Pomysłodawca i mecenas Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, fundator Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. Józefa Tischnera oraz pomysłodawca i współtwórca Fundacji Integralia, która wspiera osoby z niepełnosprawnością. Założyciel sopockiego Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym.

www.ergohestia.pl/piotr-sliwicki

Agnieszka Tarasiuk

Kuratorka w Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Artystka i kuratorka poruszająca się na pograniczu sztuki i działalności społecznej. Absolwentka warszawskiej ASP. Przez kilkanaście lat organizowała nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne na Podlasiu, tworząc eksperymentalną przestrzeń dla sztuki w miejscach tak odległych od centrów kultury, jak popegeerowskie wsie. W latach 2008-2011 pracowała jako dyrektor Domu Pracy Twórczej w Wigrach, który za jej kadencji stał się ważnym miejscem na mapie kulturalnej Polski. Obecnie główna kuratorka Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni -Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Kuratorka wystaw: „Skontrum” (2012, Królikarnia); „Figury nie z tego świata” (2012, CSW Zamek Ujazdowski); „Praktyki” Piotra Wysockiego (2013, Królikarnia). Projektantka ekspozycji „Mark Rothko. Obrazy z National Gallery w Waszyngtonie”.
www.krolikarnia.mnw.art.pl

Bogna Świątkowska

Prezes Fundacji „Bęc Zmiana”

Założycielka Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, z którą zrealizowała szereg projektów interdyscyplinarnych, m.in. Nowy Dizajn Miejski, Synchronicity, Wolny Uniwersytet Warszawy, Ekspektatywa. Promotorka młodej sztuki polskiej, architektury oraz dizajnu. Współkuratorka i kuratorka wystaw realizowanych w ramach projektu Synchronicity w latach 2008-2013 (Coś które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Chwała miast. Promocja miast przez architekturę), a także licznych projektów zrealizowanych przez Fundację Bęc Zmiana, m.in. Eksperyment nie może być kontynuowany (2012), Kolekcja publiczna sztuki m.st. Warszawy (2012). Członek Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st Warszawy. Założycielka i wydawca ogólnopolskiego magazynu kulturalnego „Notes na 6 tygodni”. Współzałożycielka eksperymentalnego magazynu humanistycznego „Format P”. Wcześniej naczelna pierwszego polskiego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998-2001). Autorka licznych tekstów, wywiadów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.
www.beczmiana.pl

 

Jarosław Fliciński

Artysta

Urodzony w Gdańsku; mieszka w Warszawie oraz w Esteval w Portugalii. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej i Wydział Malarstwa na gdańskiej ASP. Malarz, posługuje się także fotografią i wideo. W jego malarstwie, chociaż abstrakcyjnym i operującym prostymi formami geometrycznymi, odnaleźć można bezpośrednie inspiracje rzeczywistością. Obrazy najczęściej maluje seriami („Skoki do wody”, „Faites vos jeux”, „Układy”). Oprócz obrazów na płótnie i murali tworzy także malarskie environments, wchodząc w dialog z architekturą, przestrzenią galerii, światłem i z własnymi pracami. W 2002 r. rezydent Fundacji Chinati Donalda Judda w Marfie. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych, m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi.
www.flicinski.net

Paweł Sosnowski

Krytyk, kurator Galerii Propaganda

Historyk sztuki, krytyk i autor kilkudziesięciu programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych o sztuce oraz artykułów prasowych i tekstów do katalogów. Przez wiele lat prowadził własną galerię sztuki współczesnej - najpierw pod nazwą D&S, następnie Appendix i Appendix2, a obecnie pod nazwą Propaganda. Kurator licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Twórca i organizator Telewizyjnego Przeglądu Filmów o Sztuce, ogólnopolskiego festiwalu reklamy Złote Orły, a także rządowego dorocznego konkursu „Mecenas Kultury”. Komisarz programu wystaw festiwalu „Europalia 2001”. Kurator wystawy w pawilonie polskim na 50. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, założyciel Fundacji Propaganda, członek zarządu kilku innych fundacji artystycznych. 
www.galeriapropaganda.com

Michał Suchora

Historyk sztuki, kurator w Galerii BWA Warszawa

Z wykształcenia historyk sztuki i socjolog. Kurator cyklu edukacyjnego Art in Practice w Art Stations Foundation w Poznaniu, laureat 7. konkursu na wystawę kuratorską w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w 2012 roku. W ramach kolektywu kuratorskiego BWA Warszawa (Justyna Kowalska, Tomasz Plata, Michał Suchora) kuratorował m.in. „Withered“, Kisterem Gallery, Budapeszt (2013), „Warsaw. The Day After...“, Vartai Gallery, Wilno (2013), „Aplhaville“, Griffin Artspace, Warszawa (2012), „Nowy porządek“, Art Stations Foundation, Poznań (2012). Obecnie pracuje nad pierwszym polskim wydaniem książki autorstwa Francesca Bonamiego „Lo potevo far anch'io“.
www.bwawarszawa.pl

Sebastian Cichocki

Socjolog, kurator i krytyk sztuki

Do 2008 roku dyrektor CSW Kronika w Bytomiu, aktualnie pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kurator licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. wystawy Moniki Sosnowskiej 1:1 w Pawilonie Polskim na 52. Biennale w Wenecji oraz Yael Bartany „... and Europe will be stunned“ na 54. Biennale w Wenecji. Autor licznych tekstów krytycznych tłumaczonych na wiele języków, redaktor katalogów wystaw i antologii. Publikował m.in. w Cabinet, Artforum, IDEA Arts+Society, Obiegu, FUKT, Czasie Kultury, Mousse, 2+3D, Magazynie Sztuki, Gazecie Wyborczej, Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym. W 2011 r ukazała się jego książka dla dzieci "S.Z.T.U.K.A." z ilustracjami Aleksandry i Daniela Mizielińskich (wydawnictwo Dwie Siostry), zawierająca 51 opowiadań o sztuce współczesnej.
www.artmuseum.pl

Nathalie Anglès

Kuratorka i krytyk sztuki, dyrektor Residency Unlimited

Założycielka centrum rezydencyjnego Residency Unlimited (RU), które od 2009 roku prężnie działa w Nowym Jorku, umożliwiając szerokiemu gronu artystów i kuratorów z całego świata rozwój międzynarodowych kontaktów oraz artystyczną wymianę. Nathalie Anglès stworzyła w RU innowacyjny model programu rezydencyjnego, który opiera się na partnerstwie, dostosowaniu się do potrzeb rezydentów oraz udostępnieniu zasobów. Nathalie Anglès jest absolwentką École du Magasin (Grenoble, CAC Magasin). Przed przeprowadzką do Nowego Jorku w 2000 roku, pracowała w Sotheby's Impresionnist and Modern Art Department w Londynie, The American Center w Paryżu, Ecole des Beaux Arts de Paris i Union Centrale des Arts Décoratifs (UCAD) w Paryżu. W latach 2000-2008 pracowała jako dyrektor Location One's International Residency w Nowym Jorku. W 2008 roku została odznaczona przez rząd francuski Orderem Sztuki i Literatury najwyższego stopnia.
www.residencyunlimited.org

Magdalena Kąkolewska

Prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Historii Sztuki. Kuratorka wystaw APH. Jest również honorowym członkiem jury hiszpańskiego konkursu Fresh Art i Beca Grand Tour. Poprzez program fundacji wspiera młode talenty, którym trudno zadebiutować w świecie sztuki, a także upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowiskach biznesowych.
www.magazynszum.pl/rozmowy