Ogranizator

Organizatorem Konkursu Artystyczna Podróż Hestii (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Fundatorem Fundacji jest ERGO Hestia - Towarzystwo Ubezpieczeniowe działające w Polsce od 1991 roku. Za swoją działalność w obszarze ubezpieczeń otrzymało wiele prestiżowych nagród (m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP dla najlepszej, najbardziej innowacyjnej instytucji finansowej w Polsce, godło promocyjne „Teraz Polska”, tytuł „Najlepszego prezesa firmy ubezpieczeniowej III RP” dla Piotra Śliwickiego, tytuł „Najlepszej firmy ubezpieczeniowej III RP”).

Od początku swojej działalności ubezpieczeniowej ERGO Hestia pamięta o społecznych powinnościach biznesu. Działa na polu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wspiera wartościową kulturę, prowadzi autorskie projekty w zakresie rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo.

Jednym z przedsięwzięć w obszarze kultury, zainicjowanym przez Prezesa Piotra Śliwickiego, jest konkurs Artystyczna Podróż Hestii realizowany od 2002 roku. W listopadzie 2009 roku właśnie za ten projekt ERGO Hestia otrzymała nagrodę w konkursie „Sztuka cenniejsza niż złoto”, organizowanym przez Fundację Commitment to Erurope arts & business oraz Narodowy Bank Polski.

Twórca Grupy ERGO Hestia oraz Prezes Zarządu jej dwóch spółek: Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., wicelidera rynku ubezpieczeń majątkowych, oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Piotr Śliwicki jest również Przewodniczącym Rady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń. Za stworzenie drugiej największej grupy ubezpieczeniowej został odznaczony tytułami „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń" oraz „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń". Ogromny wkład Piotra Śliwickiego w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń zaowocował przyznaniem Złotego Krzyża Zasługi oraz Krzyża Oficerskiegiego Orderu Odrodzenia Polski.

Jest jedynym Polakiem zaproszonym przez organizatora globalnego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej - elitarnego Randez-Vous de Septembre Association w Monte Carlo. W portfolio osiągnięć zawodowych Piotra Śliwickiego znajduje się również członkowstwo w Zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, której od 2010 roku jest Prezesem. Jest on również inicjatorem wielu przedsięwzięć z zakresu odpowiedzialności społecznej, takich jak działanie Fundacji Integralia, zapewniającej wsparcie osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy oraz promocji talentów sportowych oraz młodej polskiej sztuki.