Laureaci

Tomasz Kucharski

I miejsce Edycja 2006
Wygrał piątą edycję konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zajmując pierwsze miejsce ex aequo wraz z Kamilem Liskiem. W 2006 roku po raz pierwszy od początku tego przedsięwzięcia wyłoniono w nim więcej niż jednego laureata. Tomasz Kucharski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Należał do kilkunastoosobowego zespołu studentów malarstwa, który stworzył malowidła ścienne na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku. Grupa otrzymała za tę pracę w 2005 roku nagrody Ministra Kultury oraz Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, a także honorowe wyróżnienie, Nagrodę Artystyczną Hestii. Tomasz Kucharski jest też laureatem między innymi Festiwalu Dei Due Mondi w Spoleto w 2005 roku. Wraz z młodym gdańskim Stowarzyszeniem „Obserwatorium Rzeczywistości” prezentował w 2007 roku swoje prace na wystawach w Sopocie i Warszawie, a następnie również podczas innych zbiorowych ekspozycji.
 
Tomasz Kucharski o swojej twórczości mówi:
W moich obrazach i rysunkach poruszam temat symboli, jakimi otoczył się człowiek. Szukam często zapomnianego już dzisiaj ich znaczenia. Skąd się wzięły i dlaczego miały tak wielki wpływ na naszą kulturę. Jedna z teorii piękna skupiła wokół siebie szczególnie dużą ich ilość. Jest to złoty podział odcinka (0,618). Kanon wypracowany przez tą teorię już od czasów starożytnych wpływał na sztuki piękne, architekturę, filozofię a nawet religię. Z fascynacją zacząłem odkrywać artystów różnych czasów i epok powiązanych tą wizją sztuki. Tych złotych proporcji szukam w ludzkim ciele. Człowieka traktuję jako uosobienie piękna, Boskości, ale i przemijania.