Laureaci

Agnieszka Kobyłecka

Nagroda Specjalna Edycja 2013

Laureatka nagrody specjalnej 12. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii – stypendium w Walencji – jest absolwentką Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie studiuje jeszcze na Wydziale Intermedia. Urodzona w Tarnowie artystka zajmuje się rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, instalacją, produkcjami wideo. Sięga po tematy socjologiczne, filozoficzne, etyczne. Jej prace mają często znaczenie symboliczne. Agnieszka Kobyłecka równolegle uczy się również w Studium Baletowym Anny Niedźwiedź w Poznaniu. Taniec interesuje ją jako działanie przestrzenne. Zagadnieniom zapisu struktury tańca, utrwalania i notacji efemerycznego ruchu poświęciła swoją pracę dyplomową pt. „Chirometria”, którą obroniła w czerwcu 2013 roku. Zarówno w rzeźbie, jak i rysunku czy malarstwie korzysta z różnych materiałów, często używa na przykład wosku i ziemi. Uznanie jurorów dla jej „Siewki” w konkursie Ergo Hestii to nie jedyny sukces artystki. Wcześniej zajęła między innymi III miejsce w konkursie na projekt pomnika Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, byłego prezydenta miasta Poznania. Uczestniczyła również w wielu wystawach zbiorowych.

Więcej o artystce na stronie: www.akkami.pl