Laureaci

Miłosz Wnukowski

I miejsce Edycja 2009

Zwycięzca ósmej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii – a pierwszej przeprowadzonej w wydaniu ogólnopolskim – pochodzi ze Śląska. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jacka Rykały. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest również fotografem i autorem zdjęć filmowych, współtwórcą Secondo TV. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymał także wiele innych wyróżnień, między innymi w 2009 roku stypendium kanadyjskiej Fundacji Elizabeth Greenshields. Prace Miłosza Wnukowskiego można oglądać na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych.
Wiele kontrowersji wywołała jego instalacja pod tytułem „Discordia”. O tym cyklu prac artysta mówi: Starałem się ująć swój sprzeciw wobec okrutnego i brutalnego świata, wydarzeń dziejących się dookoła - ludzkiej traumie, gehennie, widoku triumfującego zła. Wyrażam niezgodę na krzywdę i zło z jednej strony, z drugiej świadomy jestem bezsilności wobec tragedii, która nie ma końca. Wobec absurdu wojny, bezsensowności wyniszczania się. To problem ludzkości, która wydaje się być skazaną, jakby na wieczną trwogę i lęk. Już po sukcesie w konkursie Ergo Hestii i po obronie dyplomu Miłosz Wnukowski został asystentem na macierzystej uczelni.

Więcej o artyście na stronie: www.miloszwnukowski.com