Laureaci

Aleksandra Prusinowska

II miejsce Edycja 2010

Laureatka II miejsca w dziewiątej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii w 2010 roku jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w pracowni dyplomowej prof. Macieja Świeszewskiego oraz w pracowni linorytu prof. Czesława Tumielewicza. Jeszcze przed studiami uczestniczyła w wielu wystawach. W latach 2000 i 2002 wykonała ilustracje do książek Krzysztofa Wójcickiego „Bajki i baśnie gdyńskie” oraz „Bajki i baśnie kościerskie”. Odnosiła również sukcesy w konkursach artystycznych. Była stypendystką Miasta Gdyni dla studentów wyróżniających się w nauce oraz w działalności twórczej i społecznej. Wcześniej otrzymała także stypendium z Fundacji „Porozumienie bez barier” Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich dla dzieci wybitnie uzdolnionych. Jesienią 2010 roku przygotowała opartą na pracy dyplomowej wystawę indywidualną malarstwa i grafiki, którą można było oglądać w gdyńskiej galerii sztuki współczesnej „Od czasu do czasu”. Aleksandra Prusinowska urodziła się w 1986 roku w Gdyni.