Maciej Gąbka "After Positive"

Maciej Gąbka

AFTER POSITIVE

wernisaż: 11 stycznia 2018, czwartek, godz. 18.00

Pawilon Sztuki ERGO Hestia / Kostrzewskiego 1 / Warszawa

wystawa trwa do 23 lutego 2018


godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 14.00-17.00
środa nieczynne, czwartek 14.00-18.00 lub po umówieniu telefonicznym +48 513 525 045

 

Maciej Gąbka - finalista 15. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii - w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia przedstawi swój nowy cykl After Positive. Artysta wykorzystuje w nim medium sztuki jako poznawczą alternatywę dla filozofii czy fizyki a prezentowane obiekty stają się rozwinięciem jego autorskiej metafory epistemologicznej, której „negatywową” realizację pokazał podczas wystawy finałowej APH w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w roku 2016.

Czy wątpienie można zwizualizować? Wystawa After Positive jest materialną próbą pokazania, z jaką łatwością ulegamy powszechnemu złudzeniu, iż zmysły w zupełności wystarczą, aby poznać całokształt otaczającej nas rzeczywistości. Może się bowiem okazać, że rzeczy, byty i zjawiska, które do tej pory uważaliśmy za oczywiste, posiadają więcej odcieni niż moglibyśmy przypuszczać.

Wystawa After Positive odsyła w obszary, w których trudno poruszać się nam - wyposażonym w zerojedynkową mapę współczesnej kultury pozna(wa)nia. To szczególnie trudna podróż, jeśli przyjmujemy codzienność i zerkamy na rzeczywistość po nieprzepracowanej lekcji z ontologii. „Pozytywowa” wystawa w Pawilonie Sztuki koncentruje się wokół pytania o to, jak sensownie wątpić i czy pełne zrozumienie rzeczywistości jest tak naprawdę możliwe. After Positive - to z jednej strony krytyka niewykorzystanych możliwości ludzkiego poznania, z drugiej przyznanie się, że przestrzeń ta jest w gruncie rzeczy „niepoznawalna”. W konsekwencji, w jednym i drugim przypadku, wątpienie staje się inspirującym aspektem kondycji człowieka.

Nauczyliśmy się głęboko wierzyć, że pozytyw odzwierciedla rzeczywistość. Seria prac Macieja Gąbki podaje ów nawyk w wątpliwość. Uczy nas wątpić. A dokładnie wątpić w to, czy coś, co widzimy, na pewno jest obecne. Białe, „sterylne” obiekty z perfekcyjnie oszlifowanego drewna i pleksi, które są tak subtelne, że jawią się na granicy realności [...], zacierają klarowność granicy pomiędzy obecnością a nieobecnością. Sugerują, że nasz nawyk postrzegania pozytywu - jako mocno obecnego w rzeczywistości - wcale nie powinien być taki oczywisty. Strategie łączenia białych powierzchni z przezroczystymi Maciej Gąbka za każdym razem rozgrywa inaczej. Myli tropy. Stawia nas w sytuacji permanentnego wątpienia i zadawania pytań o (nie)obecność. Wymaga od nas aktywności, ponieważ te prace balansują pomiędzy materialnością a dematerializacją. Grają z naszymi skłonnościami do stwierdzania czy opartego na pewności oznajmiania, że coś jest lub czegoś nie ma. W konsekwencji wskazują na wątpienie jako inspirujący i pozytywny aspekt ludzkiej kondycji. [...] Prace Macieja Gąbki stymulują czujność i są pochwałą wątpienia. Ich „czysta” forma, doświadczana w trakcie procesu postrzegania, dla czujnych odbiorców za każdym razem staje się intrygującym znakiem zapytania, kwestionującym stereotypowe ścieżki pozna(wa)nia. 

Marta Smolińska, After Positive: pochwała wątpienia (fragment wstępu do katalogu wystawy).

 

Maciej Gąbka (ur. 1993) - ukończył studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski Różnia w pracowni prof. Mirosława Pawłowskiego. Prace głównie realizuje w technikach graficznych oraz instalacji. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Finalista 15. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, laureat Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na X Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, trzykrotny stypendysta rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, nominowany do nagrody za najlepszą teoretyczną pracę magisterską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

www.maciejgabka.com