Wystawa wybranych prac z kolekcji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii w Pawilonie Sztuki 2017

Historia sztuki jest w gruncie rzeczy opowieścią o nieustannym doskonaleniu i burzliwych zmianach. Być może dlatego zdziwienie niektórych wywołuje fakt, że dosyć łatwo odnaleźć w tej gmatwaninie elementy constans. Niezmienną wartością pozostaje bowiem naśladowanie rzeczywistości, które – pomimo wielu wizualnych rewolucji – wciąż stanowi naturalny punkt odniesienia w pytaniach o istotę twórczości czy piękna, także wśród młodych twórców. Do klasycznej formuły mimesis, chociaż w zupełnie współczesnej stylistyce, nawiązuje wystawa w Pawilonie Sztuki, na którą składają się wybrane prace fotograficzne z kolekcji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

 

Na wystawie w Pawilonie Sztuki zobaczyć można część prac z kolekcji Fundacji APH, których zasięg tematyczny nawiązuje do cyklu à la Flamande – specjalnych prezentacji przedaukcyjnych organizowanych przez galerię Propaganda we współpracy z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii. Do udziału w tym cyklu zapraszani są młodzi twórcy, w tym finaliści i laureaci konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Wystawa w Pawilonie Sztuki koncentruje się na motywach martwej natury i portretu a jej zamiarem jest pokazanie, jak współcześni artyści potrafią przekształcić te dzisiaj już banalne i epigońskie motywy w najzupełniej oryginalne dzieło, zrywające ze starym stereotypem lub transformujące go na nowo, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki, środki wyrazu, a przede wszystkim dzisiejszy sposób myślenia. Perspektywa patrzenia młodych artystów na współczesność jest bowiem zawsze jej świeżym i ciekawym komentarzem. Co ciekawe, wydawałoby się, że tak klasyczne realizacje jak martwa natura i portret nie mają już specjalnej racji bytu we współczesnej sztuce, a jednak mocno zakorzeniony w nich ładunek ponadczasowości pozwala traktować je jako lustro rzeczywistości. To właśnie dzięki temu prace pokazywane na wystawie w Pawilonie Sztuki intrygują, inspirują i zachęcają do własnych poszukiwań.

Warto przypomnieć, że do udziału w prezentacji przedaukcyjnej oraz samej aukcji w galerii Propaganda zaproszono twórców rozpoczynających swoją artystyczną drogę, ale mających już za sobą pierwsze kroki w profesjonalnym świecie sztuki. Projekt miał również na celu popularyzację idei kolekcjonerstwa wśród publiczności. Dzięki takim działaniom młoda sztuka wchodzi na rynek i zyskuje należne jej miejsce, a co więcej zdobywa także zainteresowanie „galerzystów” i kuratorów. Zamiarem Fundacji APH nie jest bowiem tylko to, by nagradzać najlepszych, rozpoczynających swoją karierę twórców, ale dawać młodym artystom szansę na zaistnienie na prawdziwym rynku sztuki i przedstawiać ich kolekcjonerom. Prezentacja ich twórczości w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia wynika również z chęci udostępnienia szerszemu gronu odbiorców kolekcji przechowywanej na co dzień w magazynach.

Artyści: Hanna Dyrcz, Krzysztof Maniak, Katarzyna Sosnowska, Ewa Kasperek, Magdalena Łazarczyk, Olga Kowalska, Xavery Wolski, Anna Palusińska.

Pawilon Sztuki ERGO Hestia / Kostrzewskiego 1 / Warszawa
wystawa trwa do 8 stycznia 2018