Finał 17. edycji konkursu APH w Muzeum nad Wisłą w Warszawie 2018

 

Wystawa finałowa 17. edycji konkursu APH

25 czerwca - 4 lipca 2018

Muzuem nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa

 

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, corocznie daje młodym twórcom przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą artystyczną drogę młodych laureatów. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nagrody, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze.

Laureatem konkursowej Nagrody Głównej został Mateusz Sarzyński, student Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wygrana ta pozwala na skorzystanie z możliwości odbycia miesięcznej rezydencji artystycznej w Residency Unlimited i wyjazdu do światowej stolicy sztuki nowoczesnej — Nowego Jorku. Członkowie jury tak uzasadnili swój wybór: - Za bezkompromisowość, za konsekwentny rozwój niezależny od artystycznych mód, za energię pozwalającą tworzyć 300 obrazów rocznie, za samoświadomość i za to, że ten młody artysta wie, dlaczego i po co leci do Nowego Jorku.

Laureatem Drugiej Nagrody został Jakub Danilewicz, student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Młody twórca spędzi inspirujący miesiąc w Walencji w ramach rezydencji artystycznej na Universitat Politècnica de València. Przyznanie tej nagrody jury uzasadniło słowami: - Wykorzystał swój krótki pobyt na południu Europy do wycięcia z jasnej i ciemnej strony rzeczywistości bardzo pięknego filmu. Jego prace wybiegają w przyszłość, w kierunku, z którym sztuka będzie musiała się zmierzyć.

Po raz pierwszy przyznano również nowe wyróżnienie, ufundowane przez organizatora konkursu – Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Jest nią 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”. Laureatem nagrody został Bruno Althamer, student warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wybór uzasadniła Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii: - Artysta ten ujął nas swoją przemyślaną strategią mówienia o sprawach istotnych. W jego twórczości dostrzegamy zarówno dystans, jak i zaangażowanie. Artysta ten łączy również umiejętnie potrzebę żartu oraz powagi. W ten sposób otrzymujemy nową perspektywę patrzenia na rzeczywistość, która zmienia nasze dotychczasowe wyobrażenia.

Niespodziewanie jury konkursowe przyznało w tym roku swoją nagrodę specjalną w wysokości 6 000 zł brutto, którą otrzymała Adelina Cimochowicz, studentka Wydziału Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Decyzję uzasadnił Sebastian Cichocki: - Jury doceniło artystkę za to, że jej twórczość czerpie swoją siłę z wrażliwości społecznej, a kierowana emancypacyjnym impulsem artystka używa swojej sztuki do zmiany rzeczywistości społecznej ignorując granice pomiędzy sztuką i aktywizmem. Jest przedstawicielką młodej generacji artystek, które traktują swoją twórczość artystyczną jako obywatelską powinność, czerpiąc z tradycji awangardy XX wieku i poważnie traktując nasycenie pracy zawodowej i codziennych czynności artystyczną wyobraźnią.

Oprócz nagród stypendialnych i rezydencyjnych przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem jest Piotr M. Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia. Jej laureatką została Joanna Kunert z ASP w Krakowie. Nagroda obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności firmy. Podczas wczorajszego wernisażu zaprezentowano efekt takiej współpracy z zeszłoroczną laureatką Nagrody Specjalnej, Agnieszką Mastalerz, którą zainspirował temat marzeń sennych. Współpraca ta przyjęła dwie równoległe formy: pierwsza to publikacja pt. „Poznanie. Trajectory of bodies”, opisująca wyniki finansowe Grupy ERGO Hestia za rok 2017 oraz proces działania artystycznego przeprowadzonego z udziałem pracowników ERGO Hestii. Druga to realizacja artystyczna pt. „Trajectory of bodies”, która pokazuje ideę akcji performatywnej i koncentruje się na tym, co nieprzewidywalne i nie podlega kontroli.

Tegorocznemu przeglądowi najciekawszych propozycji twórczych 25 finalistów konkursu APH towarzyszą także bezpłatne wydarzenia specjalne. W programie wydarzeń towarzyszących znajdują się oprowadzania kuratorskie odpowiadające na potrzeby różnych grup odbiorców. I tak, 26 czerwca o godz. 18.30 organizowane jest oprowadzanie po wystawie z audio deskrypcją dla osób niedowidzących i niewidzących. Natomiast 30 czerwca odbędą się 2 oprowadzania: pierwsze – o godz. 11.00 z jurorką konkursu, Bogną Świątkowską; drugie – o godz. 13.00 dla osób niesłyszących z tłumaczem fonicznym (język polski). We wtorki – 26 czerwca i 3 lipca, w godz. 15.00 – 17.00, wystawę mogą zwiedzać komfortowo osoby z nadwrażliwościami sensorycznymi. W Muzeum obowiązują bowiem wtedy tzw. „ciche godziny”, podczas których nie są organizowane żadne wydarzenia publiczne ani oprowadzania dla grup, a prace emitujące głośne dźwięki i intensywne światło są wyłączone.

Autor zdjęć: Piotr Litwic