Projekt Okno

O projekcie

W czternastu miastach na terenie całej Polski, we współpracy z pracownikami naszego mecenasa, STU ERGO Hestia, wybraliśmy małe lokalne przedsiębiorstwa, których witryny na dwa tygodnie zamienią się w przestrzenie artystyczne.

Finalistki i finaliści APH prezentują w nich swoje projekty, przygotowane specjalnie z myślą o danym miejscu. Z założenia przestrzeń prezentowania wystaw jest nieoczywista, wychodząca poza mury instytucji kultury, nie mająca zazwyczaj nic wspólnego ze sztuką współczesną. Wyboru miejsc dokonali pracownicy lokalnych oddziałów ERGO Hestii – osoby związane emocjonalnie z danym miastem czy regionem, które wskazały ważne dla nich i ich społeczności punkty na mapie. Wybór padł na sklepy czy lokale usługowe, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się wskutek pandemii, projekt zakłada bowiem wsparcie małych, lokalnych przedsiębiorców, zarówno finansowo, jak i w formie promocji poprzez zaangażowanie w działania artystyczne. To właśnie na społeczny aspekt projektu położony jest szczególny akcent. Dzięki artystycznemu zagospodarowaniu witryn lokalne społeczności dostaną okazję do poszerzenia swojego punktu widzenia, będą mogły zetknąć się ze sztuką współczesną, która często kojarzona jest ze środowiskiem elitarnym i hermetycznym. Cykl wystaw i działań wokół nich przybrał formę wymiany doświadczeń młodych artystów, studentów wkraczających na rynek sztuki, z osobami ze znacznie odmiennych środowisk.

Tematyka projektu oscyluje wokół wspólnoty doświadczenia – w dobie pandemii i kryzysu ekonomicznego wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu, stanęliśmy przed licznymi wyzwaniami i trudnościami. W projekcie OKNO udowadniamy, że sztuka współczesna może wejść w dialog ze środowiskami pozornie od niej odległymi, a alternatywą dla kultury w czasie pandemii nie jest jedynie przestrzeń wirtualna.

Z jednej strony świeże i zaskakujące okazały się spostrzeżenia artystów i artystek, dotyczące nie tylko miejscowości, ale również przedsiębiorstw i ich właścicieli. Z drugiej, interesujący był także odbiór realizacji przez społeczności lokalne, które niekiedy po raz pierwszy miały okazję spotkać się ze środowiskiem artystycznym w sposób tak bezpośredni. Rozmowy z przedsiębiorcami pokazały nam całe spektrum emocji – od zachwytu i wzajemnej inspiracji, po początkowe niezrozumienie, które wymagało wypracowania wspólnego języka, by dojść do konsensusu.

Zespół kuratorski: Maja Wolniewska, Anna Palacz-Brzezińska

Organizator

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, działająca z ramienia jednego z największych polskich ubezpieczycieli – ERGO Hestii, za swój najważniejszy cel stawia wsparcie młodych artystów i artystek. Od 2002 roku organizujemy konkurs pod tą samą nazwą, skierowany do studentów polskich uczelni artystycznych. Przez blisko dwadzieścia lat istnienia nasz konkurs zyskał renomę i znaczenie nieporównywalne z żadnym innym tego typu wydarzeniem w kraju, zaś liczni laureaci APH rozwinęli w późniejszych latach błyskotliwe kariery artystyczne. Dla naszych finalistów organizujemy wystawy indywidualne i zbiorowe, wspieramy ich projekty czy wyjazdy rezydencyjne, a także promujemy ich twórczość w social mediach.

Nasza misja to również budowanie pomostu i ułatwianie dialogu pomiędzy światami sztuki i biznesu. W tym celu stworzyliśmy platformę www.uncommonground.pl, która służy jako baza wiedzy na temat najciekawszych działań art brandingowych z całego świata. Poszukujemy przykładów mądrej, pogłębionej współpracy artystów z markami z różnych, często odległych od sztuki branż.
Przybliżamy również sztukę współczesną szerokiemu gronu odbiorców prowadząc wykłady, spotkania, oprowadzania i warsztaty.