• data 18 września 2023
  • Aktualności

Dekada artystycznej podróży z Warsaw Gallery Weekend

Celem zawsze jest podróż – biznesowa, intelektualna, a także artystyczna i emocjonalna. Od 2014 roku ERGO Hestia i działająca w jej imieniu Fundacja Artystyczna Podróż Hestii są partnerami strategicznymi Warsaw Gallery Weekend. Współpraca ta niezmiennie stanowi punkt wyjścia wymiany poglądów, wiedzy, a przede wszystkim, nieprzerwanie od dekady, służy do wspierania polskiej sceny artystycznej. Wierzymy, że sztuka kształtuje świadomość, buduje społeczność i wyzwala doświadczenia. Przyszłość jest kwestią sztuki.

Grupa ERGO Hestia od samego początku swojej działalności na rynku ubezpieczeniowym, czyli od trzydziestu lat, przyjmuje rolę mecenasa wobec artystów i ich działań na wielu polach: teatru, muzyki, literatury oraz szeroko rozumianych sztuk wizualnych. U podstaw tego zaangażowania tkwi przekonanie, że sztuka jest najlepszą formą porozumienia i komunikacji, a język sztuki posługuje się alfabetem innowacji, bez którego niemożliwe jest reagowanie na zmianę. Ubezpieczenia –  podobnie jak sztuka – są formą dialogu z otaczającą rzeczywistością i wpisanymi w nią zagrożeniami. Korzystamy zatem z dobrodziejstw sztuki, świadomie realizując inicjatywy i projekty, które zbliżają nas do naszych odbiorców.

WGW to odpowiedź na wciąż rosnącą w odbiorcach potrzebę kontaktu ze sztuką najnowszą, jak i poznawania świata galeryjnego. Jest to festiwal, który podejmuje próby zburzenia barier i uprzedzeń związanych ze sztuką. WGW umożliwia spotkanie i nawiązywanie interakcji z artystami i artystkami współczesnymi. To nie tylko możliwość podziwiania ich dzieł, ale również szansa na rozmowę, dyskusję i zrozumienie ich twórczego procesu. Festiwal stwarza przestrzeń, w której odbiorcy mogą zadawać pytania, wyrażać swoje opinie i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. To wyjątkowe doświadczenie, które pozwala na pogłębienie relacji między artystą a publicznością. Dzięki różnorodności wystaw i wydarzeń towarzyszących można doświadczyć sztuki w sposób interaktywny i osobisty. To miejsce, gdzie nowe idee i świeże spojrzenia są doceniane i promowane.

Nieprzerwanie od lat wspólnie kontynuujemy tę artystyczną podróż.

Już 28 września rozpoczyna się 13. edycja Warsaw Gallery Weekend. Przez kolejne trzy dni 37 partycypujących galerii zaprezentuje aż 43 wystawy, którym towarzyszyć będą debaty, spotkania i inne wydarzenia artystyczne. Poznajemy je z wciąż niesłabnącą ochotą.

Następny