O nas

Artystyczna Podróż Hestii to program, który realizujemy od 2002 roku poprzez działania na rzecz polskich artystów i artystek. To właśnie na bezpośredniej obecności wśród nich Fundacja opiera swoje cele statutowe. Obserwujemy i włączamy się w najciekawsze inicjatywy na polskim i międzynarodowym polu sztuki, wspieramy też nieustannie twórców i twórczynie związane z konkursem Artystyczna Podróż Hestii. Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania ułatwiały i wciąż ułatwiają wielu osobom wejście na profesjonalną ścieżkę kariery artystycznej.

Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, również na etapie odkrywania talentów, to świadomy wybór ERGO Hestii. Nawet jeśli to droga dłuższa i trudniejsza, późniejszy efekt wynagradza ten nieoczywisty wybór, dlatego utworzyliśmy Fundację Artystyczna Podróż Hestii, która w naszym imieniu prowadzi program mecenatu artystycznego.

Fundacja nieustannie promuje polskich artystów i artystki związanych z 20-letnią historią konkursu APH. Wspieramy ich, organizując wystawy prac i fundując programy stypendialne w Polsce i za granicą.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 5 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl, You Can Drive oraz YU!.

Co roku miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje obdarzają nas swoim zaufaniem. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. W 2018 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach szkód. Grupa ERGO Hestia kapitałowo jest związana z niemiecką Grupą ERGO, częścią globalnej rodziny biznesowej Munich Re, jednego z największych reasekuratorów na świecie. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Rada nadzorcza

Piotr Matysiak

Członek Rady
Członek Zarządu STU ERGO Hestia S.A.

Z ERGO Hestią związany od 2013 roku. Nadzorował proces wdrażania w ERGO Hestii zaawansowanego pricingu. Mentor dwóch edycji międzynarodowego programu ERGO Explorers.

Czytaj więcej o Piotr Matysiak

Gerard Bisewski

Członek Rady

Z ERGO Hestia związany od 1999 roku. Od 2007 roku pełni rolę osoby odpowiedzialnej za zarządzanie obszarem zgodności w STU ERGO Hestia SA i STUnŻ ERGO Hestia SA.

Czytaj więcej o Gerard Bisewski

Piotr Maria Śliwicki

Inicjator

Twórca Grupy ERGO Hestia i – w latach 1991–2022 – Prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Z jego inicjatywy w 2014 roku powołana została Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Czytaj więcej o Piotr Maria Śliwicki

Zespół

Natalia Wiercińska

#culturejourneys
#artvibes
#businessisthebesttheater
#creativeteam
#widenhorizons

natalia.wiercinska@ergohestia.pl

Magdalena Kąkolewska

#staytohelp
#knowledgetoshare
#artbrandingleader
#artforbusiness
#arthistorian

magdalena.kakolewska@ergohestia.pl

Piotr Jędrzejowski

#problemsolver
#firestarter
#artbrander
#contentnavigator
#conceptgenerator

piotr.jedrzejowski@fundacjaaph.pl

Janusz Heller

#copywriting
#contentdesigner
#literature
#contemporarywriting
#artfreak

janusz.heller@fundacjaaph.pl

Karolina Greś

#artprojectmanager
#arthistorian
#arteducator
#artinsocialmedia
#artwriting

karolina.gres@fundacjaaph.pl

Fundacja pod nazwą “Fundacja Artystyczna Podróż Hestii”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 21226./2014, sporządzonym w dniu 30 czerwca 2014 roku…

Sprawozdanie

Kontakt dla prasy

konkurs@fundacjaaph.pl +48 22 841 89 10

Materiały prasowe Pobierz