• data 19 września 2022
  • Aktualności

Rozpoczynamy nową podróż

Rusza „Baltic Horizons” - międzynarodowy konkurs rzeźbiarski, który łączy artystów i społeczności basenu Morza Bałtyckiego.

Artystyczne tradycje Sopotu jako miejsca rozwoju sztuki, oraz ponad 30-letnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Poprzez konkurs „Baltic Horizon” Miasto Sopot oraz ERGO Hestia, wspólnie z partnerskimi instytucjami kultury Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, zwracają uwagę na zmiany klimatyczne regionu i wspierają zarówno rozwój świadomości klimatycznej, jak i zachęcają do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni.

Baltic Horizons to jednocześnie konkurs rzeźbiarski oraz szeroka platforma dialogu społeczno-artystycznego z udziałem partnerów z regionu bałtyckiego. Jednym z jego celów to podtrzymanie i rozwinięcie sopockich tradycji współpracy z artystami z różnych obszarów kultury. Założeniem Baltic Horizons jest budowanie trwałych i szerokich społeczności i nowych pół artystycznej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Stan ekologiczny Bałtyku zmusza bowiem do szerszego myślenia o regionalnych partnerstwach a sztuka jest jednym z najlepszych pól realizacji trwałych współprac, opartych o wspólne cele.

Konkurs powstał z inicjatywy ERGO Hestii i Miasta Sopot. Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Inicjatywie towarzyszy partnerstwo instytucjonalne z: Państwową Galerią Sztuki w Sopocie, Muzeum Narodowym w Gdańsku - Oddziałem Sztuki Nowoczesnej, EMMA – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w fińskim Espoo, LNMA - Łotewskim Narodowym Muzeum Sztuki w Rydze, CAC - Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie.

Wyłoniony w wyniku konkursu projekt rzeźby, zrealizowany zostanie w tkance miejskiej Sopotu, wpisując się w istniejącą sopocką architekturę i realizując w ten sposób potrzebę szukania harmonii, komentowania i poprawiania jakości estetycznej otoczenia. Istotnym elementem projektu jest także twórcza aktywizacja mieszkańców wokół tematu ochrony bałtyckiego ekosystemu oraz szerokie działania w obszarze sztuki wysokiej. Międzynarodowe wsparcie instytucjonalne konkursu „Baltic Horizons” poszerza perspektywę tego dialogu. W tym kontekście warto podkreślić centralne miejsce Sopotu jako miasta tworzącego długoterminowo nową jakość przestrzeni publicznej. Z jednej strony jest to oczywisty i naturalny wybór, z drugiej odpowiadający na najnowsze trendy na polu działań odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie.

Następny