Raport roczny

Od roku 2014 w konkursie Artystyczna Podróż Hestii z grona finalistów wyróżniana jest jedna osoba otrzymująca nagrodę specjalną prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego. Nagrodzeni artyści i artystki mają za zadanie opracowanie koncepcji i realizację raportu rocznego ERGO Hestii na warunkach komercyjnych. Prezentacja wyników finansowych stanowi tu jedynie pretekst, by o firmie – widzianej oczami młodych twórców – powiedzieć znacznie więcej, w interesujący wizualnie sposób.