• data 10 listopada 2022
  • Aktualności

Artystyczna Podróż Hestii 2002–2022

Dwadzieścia lat to epoka. Gdy na początku lat 2000 w Sopocie organizowana była pierwsza edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, adresowanego do studentów i studentek ostatnich lat gdańskiej ASP, Olbrychski szablą niszczył zdjęcia Uklańskiego w Zachęcie, Nieznalska ciągana była po sądach za „Pasję”, grupa posłów w performatywnym stylu odgruzowywała papieża Cattelana, a Rajkowska stawiała palmę na rondzie de Gaulle’a...

Chcesz otrzymać swój egzemplarz publikacji „Artystyczna Podróż Hestii 2002-2022”?
Napisz do nas. Liczba dostępnych egzemplarzy jest ograniczona.

... Przez tych dwadzieścia lat w świecie sztuki – nie tylko w polskim – zmieniło się wiele. Zmienił się również konkurs Artystyczna Podróż Hestii. Otworzył się na całą Polskę, zapraszając studentów i studentki wszystkich uczelni artystycznych w kraju; przeniósł do Warszawy – najpierw do Domu Braci Jabłkowskich, potem do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zyskał rangę najważniejszego konkursu artystycznego dla twórców młodego pokolenia.

Po dwudziestu latach konkurs Artystyczna Podróż Hestii dobiegł końca. Ale nie skończyła się sama podróż. ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii rozpoczynają nowy rozdział. A sam konkurs zmienił artystyczny horyzont.

Niniejsza publikacja jest próbą zapisu pewnego etapu życia Artystycznej Podróży. Wyruszamy w dalszą drogę, w wir kolejnych przygód, bogatych – mamy nadzieję – przeżyć. Przeżyć, o których moglibyśmy tylko marzyć, gdybyśmy zostali gdzieś tam w krainie statecznej, nieruchomej, bezpiecznej nudy, w której słychać tylko „nie warto” – pisze Magdalena Kąkolewska, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Publikacja „Artystyczna Podróż Hestii” to nie tylko dokumentacja dwudziestu lat istnienia najważniejszego konkursu dla młodych artystów i artystek. To przewodnik po współczesnych narzędziach art brandingowych i poradnik budowania relacji biznesu i sztuki.

W publikacji:
Wywiady z laureatkami i laureatami konkursu Artystyczna Podróż Hestii – o powodach, zyskach, stratach i wnioskach.
Wywiad z prezesem STU ERGO Hestia, Piotrem M. Śliwickim – o tym co mają biznesowi do zaproponowania studenci i studentki uczelni artystycznych.
Wywiad z Aaronem Cezarem i Zoé Whitley, jurorami Nagrody Turnera – o tym, komu dzisiaj są potrzebne konkursy artystyczne i wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed młodymi artystami i artystkami.
Tekst Magdaleny Kąkolewskiej – o ludziach, którzy są podstawą każdego sukcesu, i dialogu, który jest podstawą każdej podróży.

A także:
> Konkurs Artystyczna Podróż Hestii 2002-2022 – podróż po nazwiskach, z których wiele debiutowało w konkursie, żeby dzisiaj dyktować warunki na rynku sztuki.
> Raporty Roczne ERGO Hestii – opowieść o tym, jak może wyglądać skuteczna współpraca korporacji z artystą/artystką w praktyce, od koncepcji do – wielkoformatowej i multidyscyplinarnej – realizacji.
> Projekty, partnerstwa, publikacje i wystawy… i wiele więcej.

Redakcja: Piotr Jędrzejowski
Opieka merytoryczna: Magdalena Kąkolewska
Projekt graficzny i skład: Dmowski&Co., Gustaw Dmowski, Monika Walczak

Następny