Wystawy

Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz działania sprzyjające nabywaniu ich prac do prywatnych kolekcji. Sprzyja temu realizowana przez Fundację idea „podróżującej kolekcji”. To rozrastający się z każdą nową edycją konkursu zbiór, który cyklicznie wyrusza w podróż, odwiedzając galerie i muzea w mniejszych i większych miastach. Prace laureatów oraz finalistów poszczególnych edycji konkursu APH można oglądać także podczas cyklicznie organizowanych wystaw w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia przy ul. Kostrzewskiego 1.

wystawy konkursowe

pawilon sztuki

wystawy zewnętrzne

Spacery 3D