Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024

Program dotacyjny na 2024 rok służy wspieraniu praktyk i projektów artystycznych pozwalających lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości i poszerzać nasze wyobrażenia o przyszłości, otwierając nasze umysły na nowe scenariusze zmian.

Celem Programu jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych lub zbiorowych, realizowanych w 2024 roku, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Działania realizowane w ramach Programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.

Założenia Programu, scharakteryzowane poniżej, szczegółowo opisuje Regulamin Programu oraz wzór umowy dotacyjnej, zawieranej z poszczególnymi beneficjentami w związku
z przyznaniem przez Fundację APH dotacji.

Łączna kwota dotacji na rok 2024 wynosi 500 000 zł.

Rada Doradcza

Magdalena Ujma – krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej. Od 2018 roku jest związana z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, od 2021 – z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie kieruje czasopismami „Restart” i „Elementy”. 2020-2023 była prezeską Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Sztuki AICA. Mieszka w Krakowie.

 

 

 

Bożena Pysiewicz – historyczka sztuki, edukatorka, kustosz i kuratorka Muzeum Plakatu w Wilanowie. Autorka i koordynatorka programów edukacyjnych do galerii stałych i wystaw czasowych w MNW i jego oddziale Muzeum Plakatu w Wilanowie. Z edukacją muzealną związana od ponad 25 lat. Pełniła funkcję z-cy i p.o. Kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie, tworzyła muzealny wolontariat oraz zespół kompetentnych i zaangażowanych w pracę edukatorów. Była współtwórczynią Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej, wyjątkowego miejsca skupionego na ścisłej współpracy z nauczycielami i uczniami i realizacji edukacyjnej misji muzeum.

 

 

Paweł Niziński – CEO BETTER, PARTNER NOW PARTNERS, B LAB Country Partner, ambasador B For Good Leaders. Założyciel Goodbrand PL / BETTER, wydawca CR-Navigatora. Ekspert w zakresie innowacji społecznych i strategicznego zarządzania zrównoważonymi markami z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży komunikacji marketingowej i doradztwie w sustainability. Wcześniej – m in. Dyrektor zarządzający i kreatywny Grupy UPSTAIRS Y&R Brands Poland . Socjolog i designer. Od 2019 B Lab Country Partner w Polsce, a także Partner w NOW Partners. Laureat Pióra Odpowiedzialnego Biznesu FOB, współzałożyciel Fundacji DEIA, Socjolog (UW), Designer (Amsterdam, Warszawa ASP).

 

Bolesław Rok – profesor zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Koordynator studiów podyplomowych „Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako doradca, mentor, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współtwórca programu Climate Leadership powered by UN Environment. Autor lub współautor szeregu artykułów i książek, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu etyki biznesu, zrównoważonego rozwoju i ESG.

 


Wystawy wspierane w 2024 roku

 

„Łataj, ceruj. Długie życie ubrań”, CK Zamek, Poznań – 12.04.-28.07.2024

Wystawa w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu będzie nie tylko wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, lecz także manifestem humanistycznym, który będzie przenikał obszary społeczne, etyczne i środowiskowe. Skupi się na problemie nadprodukcji i konsumpcji w kontekście fast fashion, angażując artystki i artystów, aby nie tylko uświadomili druzgocące warunki pracy w przemyśle odzieżowym, ale także przyczynili się do debaty na temat etyki, ekologii i empatii. Projekt postawi wyzwanie nadmiarowi fast fashion, jednocześnie proponując alternatywne spojrzenie na kwestie ekologii i społecznej świadomości.

 

„Ćwiczenia z uważności”, Galeria im. Jana Tarasina, Kalisz – 25.04-24.05. 2024

Wystawa „Ćwiczenia z uważności” Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej będzie artystyczną podróżą dwóch pokoleń – matki i córki, skupioną na relacjach z rzeczywistością. Wystawa zaprezentuje wcześniej niepokazywane prace, w tym malarski cykl Teresy Starzec i rzeźby oraz tkaniny Alicji Bielawskiej. Artystki podkreślają dziedzictwo kulturowe, sięgając do tradycji i przekazywania wiedzy. „Ćwiczenia z uważności” będzie nie tylko prezentacją artystyczną, lecz także propozycją ćwiczeń, które zaktywują wrażliwość, obszary pamięci i wspomnień, przenosząc uczestników do stanu aktywnej koncentracji.

 

„Świetliste bartery, wilgotne koalicje”, BWA Krosno – 11.05-2.06.2024

„Świetliste bartery, wilgotne koalicje” to indywidualna wystawa Magdaleny Lazar, która będzie eksplorować relacje międzygatunkowe. Artystka, korzystając z obiektów i prac wideo, będzie badać związki nieantagonistyczne, stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad zmieniającym się obliczem ludzkości. Projekty artystki skoncentrowane będą na wizji oporu przeciwko wyzyskowi człowieka. Zarówno same prace, jak i aranżacja wystawy podkreślają konieczność poszerzenia naszej perspektywy.

 

 

„SPLASH: eco + hydrosexuals unite!”, lokal_30, Warszawa – 14.06- 31.08.2024

Projekt będzie inicjatywą artystyczną, której celem będzie przekroczenie tradycyjnych granic sztuki poprzez zaangażowanie się w społeczny i ekologiczny dialog. Twórczynie, takie jak Annie Sprinkle, Beth Stephens, Justyna Górowska i Ewelina Jarosz, zaprezentują unikalne spojrzenie na relacje między ludźmi a Ziemią, kładąc nacisk na pozytywne aspekty związane z kontaktem z naturą. Wystawa będzie nie tylko prezentować prace światowej sławy artystek, ale także tworzy most między kulturami i różnym podejściem do ekoseksualności.

 

 

„Encyklopedia”, Weronika Gęsicka, Galeria RE:Medium, Łódź – 16.06.-11.08.2024

Weronika Gęsicka zaprasza w swoim projekcie „Encyklopedia” do przyjrzenia się zjawisku celowo błędnych wpisów w wydawnictwach encyklopedycznych. Nie tylko zbiera leksykony i encyklopedie, w których się ukazały, ale też tworzy na ich podstawie obrazy. Ilustruje te nieprawdziwe hasła nieprawdziwymi, zmanipulowanymi przez siebie fotografiami, tworząc relację: nieprawdziwy przekaz słowny—nieprawdziwy przekaz wizualny. Projekt artystki wciąga odbiorcę/czynię i każe się zastanowić nad tym, skąd bierze się wiedza, którą pielęgnujemy jako prawdziwą.

 

„Dirty blood, De-Risking”, Barbara Gryka, Galeria Labirynt, Lublin – 29.11.2024 – 31.01.2025

Projekt Barbary Gryki „Dirty Blood. De-Risking” porusza tematykę, która ma ogromne znaczenie społeczne i kulturowe, dotykając problemów związanych z wykorzystaniem ropy jako głównego surowca w obiegu międzynarodowym. Poprzez artystyczną narrację, angażuje on widzów w refleksję nad wpływem tego paliwa na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.

 

 

 

,,Vive la Résistance! Współbycie”, Marta Bogdańska, Instytut Fotografii FORT, Warszawa – 8.12.2024- 20.02.2025

Projekt Marty Bogdańskiej został wyróżniony ze względu na propozycję fascynującej wizualnej refleksji nad rolą zwierząt, ich znaczeniem w dziejach świata i nad odwracaniem relacji człowiek-zwierzę ku relacji zwierzę-człowiek. Czy to człowiek jeszcze jedzie na koniu, czy to już koń jedzie, a ktoś tylko wsiadł mu na grzbiet? Marta Bogdańska obraca się w kręgu takich przedstawień, tworząc archiwa ikonografii zwierzęcej. Ci nie-ludzie stali się na nich głównymi bohaterami. Warto wybrać się z artystka w tą podróż dla pogłębienia refleksji nad naszą współczesną, ludzką kondycją.

 

Wystawa „Powtarzać czas początku” w Lisowski Gallery w Warszawie – 26.09.-31.10.2024 

Wystawa „Powtarzać czas początku” wyłamuje się ze stereotypowego obrazu kultury ludowej, eksplorując nieobecność i marginalizację osób queerowych w polskiej tradycji i obrzędowości. Poprzez inspiracje czerpane z książki Anny Zdrożyńskiej oraz osobistych doświadczeń artysty Bartka Kociemby i kuratora Cezarego Lisowskiego, wystawa stawia sobie za zadanie odkrycie i reinterpretację historii osób queerowych w kontekście kultury ludowej. Prace prezentowane na wystawie mają wyrastać z tradycyjnych form, jednakże będą oparte na doświadczeniach homoseksualnego artysty.

 

Wystawa „Biblioteka Pszczół” w Fundacji Rodriguez Gallery w Poznań – 8.11.-06.12.2024

Wystawa jest próbą zwrócenia uwagi na skutki prymatu społecznego indywidualizmu. Artysta Michał Smandek zaprasza widzów swojej wystawy do wzięcia udziału w wieloelementowej instalacji przestrzennej, której rolą jest przesunięcie akcentu z „ja” na „my”. W trakcie trwania wystawy odwiedzające osoby będą miały szansę realnie wpłynąć na ostateczny kształt ekspozycji, dokładając do niej samodzielnie wykonane elementy. Projekt realizowany w poznańskiej Fundacji Rodriguez Gallery zaprasza uczestników do podróży, która rozpoczyna się na poziomie ula, a kończy refleksją nad społecznym powrotem do koncepcji wspólnotowości.

 

Wystawa „Chcemy całego życia. Feminizm w sztuce polskiej” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie – 18.10.-31.01.2025

Wystawa jest niezwykle ważnym i wyjątkowym wydarzeniem ze względu na swoją kompleksowość i głębokie spojrzenie na temat feminizmu. Przedstawiając prace około 90 osób artystycznych, powstałych w okresie od lat 70. XX wieku po współczesność, ukaże ona ewolucję tego zjawiska w kontekście przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Wystawie towarzyszyć będzie również publikacja oraz szereg dyskusji, które przybliżać będą feminizm jako praktykę społeczną. Wystawa ta dysponuje ogromnym potencjałem stania się wyjątkową platformą do refleksji nad rolą sztuki w budowaniu społeczeństwa opartego na równości i empatii.