• data 20 kwietnia 2020
  • Aktualności

Maja Wolniewska dla „Autografu” o twórczości Zuzanny Dolegi

W aktualnym numerze gdańskiego dwumiesięcznika kulturalnego Autograf przeczytacie artykuł naszej fundacyjnej koleżanki, Mai Wolniewskiej, poświęcony twórczości Zuzanny Dolegi i wystawie jej prac prezentowanej w Pawilonie Sztuki. Ze względu na specyficzną sytuację Redakcja zdecydowała się na bezpłatne udostępnienie bieżącego wydania - więcej informacji poniżej.

Zapraszamy na stronę pisma i życzymy miłej lektury.

O autorce:

Maja Wolniewska - historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka. Autorka licznych publikacji i recenzji, współpracuje z magazynem Szum i kwartalnikiem Aspiracje. Od 2019 roku związana z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, gdzie odpowiada przede wszystkim za harmonogram wystawienniczy w Pawilonie Sztuki ERGO Hestii i program art brandingowy Fundacji.

Słowo od Redaktora Naczelnego, Wojciecha Fułka

„Autograf” to jedno z trzech – obok sopockiego „Toposu” i gdyńskiej „Blizy” – pism artystyczno-literackich, wychodzących cyklicznie w Trójmieście, ale dostępnych również w całej Polsce. Ma z tych trzech tytułów -  uzupełniających się nawzajem - najdłuższą tradycję i od samego początku jego wydawcą  jest  Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

Pierwszy tegoroczny numer "Autografu" ukazuje się w sytuacji wyjątkowej, szczególnie dotkliwej dla ludzi świata sztuki i kultury, praktycznie odciętych do swojego "środowiska naturalnego" - publiczności, widzów, czytelników i  odbiorców. Tym bardziej wierzymy, że w tak trudnym dla wszystkich  czasie  "Autograf" ma swoją ważną misję do spełnienia - nie tylko informacyjną czy edukacyjną,  ale i  promocyjną, zwłaszcza dla  artystów, skazanych dziś na tworzenie w samotności.
Zdecydowaliśmy się  - z oczywistych powodów - udostępnić   zatem wszystkim  nr 1/2020  "Autografu" w wersji wirtualnej, zanim możliwy będzie jego druk i kolportaż  normalnymi kanałami. Niech będzie on również dowodem na to, że Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, skupiające liczne grono społeczników i ludzi dobrej woli,  nie zaprzestało swojej działalności "w czasach zarazy"  i ciągle   jest aktywne.

Następny