• data 31 stycznia 2024
  • Aktualności

Znamy wyniki pierwszego naboru do Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024

Sztuka ma znaczenie — to hasło nowego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii. Celem programu jest wspieranie praktyk i projektów artystycznych pozwalających lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości i skłaniać do refleksji o przyszłości. Właśnie poznaliśmy pierwsze wystawy, które otrzymają wsparcie w 2024 roku. 

Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii skierowany jest do instytucji kultury i osób artystycznych planujących wystawy w roku 2024, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Działania realizowane w ramach projektu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia wyzwań współczesności.

Warunkiem ubiegania się o dotację było dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, wskazaniem osoby kuratora/kuratorki, listą twórców/twórczyń i programem działań edukacyjnych towarzyszących wystawie. W Programie Dotacyjnym zostaną przyznane w 2024 roku dotacje na sumę 500 000 zł. Kolejne nabory zamkną się odpowiednio 31.01.2024 r. (dla osób artystycznych) i 29.02.2024 r. (dla instytucji kultury planujących wystawy w drugiej połowie roku 2024).

Pierwsze cztery wystawy

W pierwszym naborze Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024 zgłoszenia przesłało kilkadziesiąt instytucji z całej Polski. Należy podkreślić, że wszystkie charakteryzowały się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym. 

W pierwszym naborze skierowanym do instytucji kultury zarząd Fundacji Artystyczna Podróż Hestii przy wsparciu Rady Doradczej Programu wybrał cztery wystawy, które otrzymają wsparcie finansowe:

  • •Wystawa "Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
  • •Wystawa ekofeministyczna w Galerii lokal_30 w Warszawie
  • •Wystawa "Ćwiczenia z uważności" Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
  • •Wystawa "Świetliste bartery, wilgotne koalicje”, indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno

W całej historii sztuka odgrywała główną rolę w rejestrowaniu i odzwierciedlaniu kondycji ludzkiej, stanu społeczeństw i świata przyrody, w którym społeczeństwa funkcjonują. Obok racjonalnej, praktycznej wiedzy naukowej, potrzebujemy również wyjątkowych, osobistych, estetycznych odpowiedzi, których dostarcza sztuka. Nasze reakcje na te odpowiedzi angażują osobiste wartości i emocje, które są tak istotne w motywowaniu do działania, a co za tym idzie w prowokowaniu realnych zmian.

Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że wszyscy znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym, w którym musimy obrać inną drogę rozwoju, w oparciu o szacunek oraz dobrostan dla środowiska i ludzi. Potencjał sztuki do przekształcania społeczeństwa, a także jej zdolność do wspierania sprawczości i inspirowania nadziei, odpowiedzialności i troski jest znana od dawna. Właśnie dlatego wierzymy, że wspierając autorskie inicjatywy artystyczne, jesteśmy w stanie pozytywnie przyłożyć się do postępujących zmian, które przyczynią się do przekształcania otaczającej nas rzeczywistości na lepsze. 

ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii od wielu lat korzystają z języka sztuki, budując platformę dialogu społecznego, jednocześnie wspierając rozwój polskiej sceny artystycznej. Dążąc do kreatywnego, twórczego bycia w świecie, poszukują w działaniach artystycznych umiejętnego stawiania lub odnajdywania pytań o to, w jaki sposób kształtujemy i modelujemy świat, w którym żyjemy.

Wystawa "Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Wystawa "Łataj! Ceruj! Długie życie ubrań" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu,  skupiać się będzie na problemie nadprodukcji i konsumpcji w kontekście fast fashion. Jej celem będzie nie tylko uświadamianie warunków pracy w przemyśle odzieżowym, ale także zabieranie głosu w debacie na temat etyki, ekologii, empatii czy solidarności społecznej. Projekt proponować będzie alternatywne spojrzenie na te kwestie. 

Wystawa ekofeministyczna w Galerii lokal_30 w Warszawie

Projekt ten to inicjatywa artystyczna, której celem będzie przekraczanie tradycyjnych granic sztuki poprzez zaangażowanie się w społeczny i ekologiczny dialog. Twórczynie: Annie Sprinkle, Beth Stephens, Justyna Górowska i Ewelina Jarosz, zaprezentują unikalne spojrzenie na relacje między ludźmi a Ziemią, kładąc nacisk na pozytywne aspekty związane z kontaktem z naturą. Wystawa będzie nie tylko prezentować prace światowej sławy artystek, ale także tworzyć pomost między kulturami i różnym podejściem do ekoseksualności.

Wystawa "Ćwiczenia z uważności" Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Wystawa "Ćwiczenia z uważności" Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej będzie artystyczną podróżą dwóch pokoleń – matki i córki, skupioną na relacjach z rzeczywistością. Zaprezentowane zostaną ich niepokazywane prace. Artystki podkreślają wagę dziedzictwa kulturowego, sięgając do tradycji i przekazywania wiedzy. "Ćwiczenia z uważności" będą również polem doświadczania, mającym na celu zaktywizowanie wrażliwości, pamięci i wspomnień odbiorców.

 Wystawa "Świetliste bartery, wilgotne koalicje”, indywidualna wystawa Magdaleny Lazar w BWA Krosno

"Świetliste bartery, wilgotne koalicje" to indywidualna wystawa Magdaleny Lazar, która będzie eksplorować relacje międzygatunkowe. Artystka, korzystając z obiektów i prac wideo, będzie badać związki nieantagonistyczne, stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad zmieniającym się obliczem ludzkości. Projekty artystki skoncentrowane będą na wizji oporu przeciwko wyzyskowi człowieka. Zarówno same prace, jak i aranżacja wystawy podkreślają konieczność poszerzania naszej perspektywy.

Przypominamy, że już za kilka dni otworzy się kolejny nabór dla instytucji kultury planujących wystawy w drugiej połowie 2024 roku. Zapraszamy do zgłoszeń!

Następny