• Raport roczny

Raport Roczny „Dialog” 2015

Z jednej strony stałość i stabilność, z drugiej – ustawiczny rozwój, zmiany, innowacje. W życiu firmy ważna jest ciągłość, ale trzeba też nieustannie poszukiwać nowych dróg. Jak opisać napięcie, które wynika z wzajemnego oddziaływania tych aspektów? Sięgnąć po język sztuki – to jedna z możliwych metod. Kształt artystycznego Raportu Rocznego ERGO Hestii powierzony został Katarzynie Kimak, laureatce Nagrody Specjalnej 14. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, która przeprowadziła swoisty audyt rzeczywistości firmy ubezpieczeniowej. Spojrzała na nią z własnej i niezależnej perspektywy. Bez uprzedzeń, bez zaleceń, bez ograniczeń.

Cały Raport w wersji online dostępny TU

Następny