Piotr Maria Śliwicki

Prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, a także Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Za stworzenie drugiej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej został wyróżniony tytułami „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń" i „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”. Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009-2014. Od 2007 r. w zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w latach 2010-2014 był jej prezesem, a obecnie jest prezydentem honorowym tej największej w Polsce bilateralnej izby gospodarczej. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Rendez-Vous de Septembre Association w Monte Carlo – najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej. Inicjator licznych przedsięwzięć z zakresu odpowiedzialności społecznej – pomysłodawca i współtwórca Fundacji Integralia, która wspiera osoby z niepełnosprawnością poszukujące pracy, promotor młodej polskiej sztuki (pomysłodawca konkursu i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii), a także mecenas myśli filozoficznej (Nagroda Znaku i Hestii im. Ks. Józefa Tischnera). Piotr M. Śliwicki od ponad 25 lat kieruje firmą ubezpieczeniową. Wprowadził ERGO Hestię na podium największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia jest jednocześnie najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas VII Insurance Forum w kwietniu 2016 roku Piotr Maria Śliwicki odebrał nagrodę specjalną 25-lecia za kreowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego. To wyjątkowe wyróżnienie jest dowodem uznania sukcesu, jakim było stworzenie od podstaw firmy, która dziś zajmuje pozycję wicelidera rynku. Dodatkowo członkowie kapituły podkreślili osobistą rolę Prezesa ERGO Hestii w procesie wdrażania innowacji, które w krótkim czasie stawały się standardem dla całej branży.