Piotr Maria Śliwicki

Twórca Grupy ERGO Hestia i – w latach 1991–2022 – Prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Z jego inicjatywy w 2014 roku powołana została Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Za stworzenie drugiej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej został wyróżniony tytułami „Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń” i „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009-2014.

Od 2007 r. w zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w latach 2010-2014 był jej prezesem, a obecnie jest prezydentem honorowym tej największej w Polsce bilateralnej izby gospodarczej. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Rendez-Vous de Septembre Association w Monte Carlo – najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej.

Inicjator licznych przedsięwzięć z zakresu odpowiedzialności społecznej – pomysłodawca i współtwórca Fundacji Integralia, która wspiera osoby z niepełnosprawnością poszukujące pracy, promotor kultury (pomysłodawca konkursów: Artystyczna Podróż Hestii, Literacka Podróż Hestii oraz – wspólnie z Miastem Sopot – międzynarodowego konkursu Baltic Horizons), a także mecenas myśli filozoficznej (Nagroda Znaku i Hestii im. Ks. Józefa Tischnera).