• miejsce Pawilon Sztuki ERGO Hestia
  • data 02 marca 2019

Paweł Franik – „Solilokwium”

Fotograficzna twórczość Pawła Franika, finalisty 15 edycji konkursu APH, rozgrywa się najczęściej na styku dwóch wielkich żywiołów: nieujarzmionej przyrody i samotnej duszy człowieka. Na wystawie „Solilokwium” w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia zobaczymy prace, które tworzą spójną i osobistą narrację o odkrywaniu samego siebie. W swoich wędrówkach przez bezkresne przestrzenie bohaterowie fotografii Franika mają bowiem tę rzadką współcześnie okazję do ucieczki od konsumpcyjno-informacyjnego szaleństwa i mogą w ciszy prowadzić wewnętrzny dialog z własnym „ja". Solilokwium pochodzi od łacińskiego wyrażenia 'solus loqui' i dosłownie oznacza „ mówić samemu". To monolog niewypowiedzianych rozmyślań i refleksji, których celem jest określenie własnej postawy. Pojęcie solilokwium odnieść można także do fotograficznych działań Pawła Franika. W realizowanych przez artystę cyklach człowiek pozostawiony jest bowiem samemu sobie a przemierzając rozległe pola, pustynie i górzyste tereny, odrywa się od bodźców współczesności, aby zwrócić uwagę na własne myśli i refleksje. Żyjącw świecie ogromnego przyspieszenia i ciągłego poszukiwania nowych celów, bohaterowie fotografii Franika odkrywają przestrzeń wewnętrznego spokoju, za którą tak wszyscy przecież tęsknimy. Wystawa „Solilokwium” to rodzaj wizualne go katharsis. Artysta świadomie rezygnuje z wizualnego przepychu , serwując odbiorcy minimalistyczną opowieść o potrzebie obcowania z samym sobą.  

Następny