• data 29 lutego 2024
  • Aktualności

Znamy wyniki drugiego naboru do Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024

Okres naborów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii wkracza w decydującą fazę. Z końcem stycznia zamknęliśmy nabór skierowany bezpośrednio do artystów planujących projekty w 2024 roku. Do programu zgłosiła się rekordowa liczba wystaw, stojących na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W procesie długich debat z Radą Doradczą zarządowi Fundacji Artystyczna Podróż Hestii udało się wybrać te, które otrzymają wsparcie w tym roku.

Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii skierowany jest do instytucji kultury i osób artystycznych planujących wystawy w roku 2024, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Działania realizowane w ramach projektu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia wyzwań współczesności.

Warunkiem ubiegania się o dotację było dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, wskazaniem osoby kuratora/kuratorki, listą twórców/twórczyń i programem działań edukacyjnych towarzyszących wystawie. W Programie Dotacyjnym zostaną przyznane w 2024 roku dotacje na sumę 500 000 zł. Ostatni nabór skierowany do instytucji kultury planujących wystawy w drugiej połowie 2024 roku zamknie się 28.02.2024 r.

Wyniki naboru skierowanego do artystów

W naborze Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii 2024 skierowanego do artystów zgłoszono prawie sto projektów z całej Polski. Należy podkreślić, że wszystkie stały na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

W drugim naborze zarząd Fundacji Artystyczna Podróż Hestii przy wsparciu Rady Doradczej Programu wybrał trzy wystawy, które otrzymają wsparcie finansowe:

  • • Wystawa „Vive la Résistance! Współbycie” Marty Bogdańskiej organizowana w Fundacji Instytut Fotografii FORT w Warszawie
  • • Wystawa „Dirty blood, De-Risking” Barbary Gryki w Galerii Labirynt w Lublinie
  • •Wystawa "Encyklopedia" Weroniki Gęsickiej w Galerii Re:Medium w Łodzi

Wystawa „Vive la Résistance! Współbycie” Marty Bogdańskiej organizowana w Fundacji Instytut Fotografii FORT w Warszawie

Projekt Marty Bogdańskiej został wyróżniony ze względu na propozycję fascynującej wizualnej refleksji nad rolą zwierząt, ich znaczeniem w dziejach świata i nad odwracaniem relacji człowiek-zwierzę ku relacji zwierzę-człowiek. Czy to człowiek jeszcze jedzie na koniu czy to już koń jedzie, a ktoś tylko wsiadł mu na grzbiet? Marta Bogdańska obraca się w kręgu takich przedstawień , tworząc archiwa ikonografii zwierzęcej. Ci nie-ludzie stali się na nich głównymi bohaterami. Warto wybrać się z artystka w tą podróż dla pogłębienia refleksji nad naszą współczesną, ludzką kondycją.

W kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i wymieranie gatunków, projekt ten, w którym temat relacji ludzi i zwierząt został potraktowany całkowicie niestereotypowo, stawia istotne pytania o naszą relację z przyrodą i wskazuje na potrzebę podjęcia dialogu międzygatunkowego. Jest efektem wieloletnich rozważań, poświadczających konsekwencję działania artystki, opartych na rzetelnie prowadzonych badaniach archiwalnych.

Wystawa „Dirty blood, De-Risking” Barbary Gryki w Galerii Labirynt w Lublinie

Projekt Barbary Gryki „Dirty Blood. De-Risking” porusza tematykę, która ma ogromne znaczenie społeczne i kulturowe, dotykając problemów związanych z wykorzystaniem ropy jako głównego surowca w obiegu międzynarodowym. Poprzez artystyczną narrację, angażuje on widzów w refleksję nad wpływem tego paliwa na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.

Projekt został doceniony za podjęcie ważnego tematu, jakim jest historia ropy i jej wpływ na losy świata począwszy od XIX wieku. Doceniono złożoność tej wizji, „niewylewanie dziecka z kąpielą” i panoramiczność. Artystka prowadzi kwerendę poświęconą temu surowcowi i problematyzuje go, ukazując jak ten dobroczyńca ludzkości, rozświetlił mroki w naftowych lampach i jak potem stał się jej gęstym, kleistym cieniem. Mówi więc zarówno o cywilizacyjnym skoku, jaki mógł się dzięki ropie dokonać, jak też o degradacji środowiska, którą ludzkość sobie funduje, używając jej. Zrównoważony, rzetelny przekaz i przenikliwość łączą się w projekcie ze śmiałością artystycznej wizji.

Wystawa "Encyklopedia" Weroniki Gęsickiej w Galerii Re:Medium w Łodzi

Chęć opisania całego świata w sposób wierny, bezbłędny, najczęściej kojarzy się z monumentalną Wielką Encyklopedią Francuską. Kiedyś sięgaliśmy po encyklopedię na półkę i po przeczytaniu hasła mogliśmy wierzyć, że świat jest rzetelnie opisany. A przez to stabilny. Weronika Gęsicka zaprasza w swoim projekcie „Encyklopedia” do przyjrzenia się zjawisku celowo błędnych wpisów w wydawnictwach encyklopedycznych. Nie tylko zbiera leksykony i encyklopedie, w których się ukazały, ale też tworzy na ich podstawie obrazy. Ilustruje te nieprawdziwe hasła nieprawdziwymi, zmanipulowanymi przez siebie fotografiami, tworząc relację: nieprawdziwy przekaz słowny—nieprawdziwy przekaz wizualny. Projekt artystki wciąga odbiorcę/czynię i każe się zastanowić nad tym, skąd bierze się wiedza, którą pielęgnujemy jako prawdziwą.

Uwrażliwia nas on na zjawiska: rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, zaniku pewności w dziedzinie wiedzy oraz wpływu sztucznej inteligencji na kształtowanie rzeczywistości, ale przede wszystkim dąży do zainicjowania refleksji społecznej. Artystka wskazuje na konieczność rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i weryfikacji informacji, diagnozując je jako fundamentalne dla naszego dalszego istnienia.

Następny