entry.name

Bruno Althamer

Pałka Pokoju
obiekt
wymiary: 57,5 x 17 cm

Stypendium nagroda Fundacji APH