O Nas

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie promowania młodych artystów polskich, w szczególności poprzez organizowanie cyklicznego konkursu z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych pod nazwą „Artystyczna Podróż Hestii”.

Fundacja realizuje swój cel statutowy miedzy innymi poprzez:

  1. przeprowadzanie konkursów z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych w Polsce i poza jej granicami w tym konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”,
  2. organizowanie wystaw artystycznych promujących młodych i obiecujących polskich artystów,
  3. fundowanie stypendiów i nagród dla młodych artystów,
  4. organizowanie konferencji, seminariów, imprez w kraju i za granicą z zakresu sztuk pięknych,
  5. działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie publikacji wydawnictw dotyczących promowania młodych polskich artystów oraz działań i akcji artystycznych i kulturalny

Fundacja wspiera rozwój artystów (finalistów i laureatów konkursu) poprzez promowanie ich twórczości w Polsce i zagranicą, poprzez zakupywanie prac do kolekcji i prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w Polsce.