Krzysztof Nowicki i Cyryl Polaczek "Pokuszenia", wystawa w Warszawie 2013

We wrześniu 2013 odbyła się w Warszawie w Galerii Przy Teatrze wystawa „Pokuszenia - Krzysztof Nowicki i Cyryl Polaczek” prezentująca prace laureatów 11. i 12. edycji konkursu APH.

 

Cyryl Polaczek i Krzysztof Nowicki

Laureaci Nagrody Głównej konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Obaj na początku drogi i u progu kariery.

Obaj czerpią inspiracje: z wizualności lub z dzieł wielkich poprzedników.

Wdają się w dyskurs z otaczającym światem, analizują go lub przewrotnie komentują.

W myśl zasady, by trzymać się swojej drogi, zarówno Krzysztof jak i Cyryl są w opisywaniu rzeczywistości bardzo zdecydowanymi twórcami: zgłębiającym filozofem i naukowcem, jak Nowicki, czy też, jak Polaczek ekspresyjnie sensualnym poetą.

Wystawa ta, to spotkanie dwóch odległych sposobów na malarstwo, pozwala nam na refleksje nad kondycją sztuki na początku XXI wieku, gdy wolno już wszystko i gdy, zdawałoby się wszystko już było.

Na szczęście dla Cyryla Polaczka jak i dla Krzysztofa Nowickiego, malarstwo jest dziedziną, która odkrywa nowe sposoby oglądania rzeczywistości, analizowania przeżyć i poszukiwania odpowiedzi na pytania, które nas wszystkich dotyczą. To wielka pokusa dla odbiorców.

 

Tekst kuratorki wystawy Bogny Gniazdowskiej TUTAJ

Film promujacy TUTAJ.