• Raport roczny

Raport Roczny „Sieć” 2016

Sieć. Może być pułapką. Przypadkową sumą drobnych oczek, mechanicznie pochłaniających nieświadome zagrożenia ofiary. Może też w przemyślany, zorganizowany, ale otwarty sposób tworzyć dynamiczny organizm wielopłaszczyznowych powiązań. Społeczność twórczych jednostek, realizujących wybrane cele. Którym nurtem podąża ERGO Hestia? Przed Państwem próba subiektywnej odpowiedzi na to pytania. Raport podsumowujący jubileuszowy rok naszej firmy, ponownie oddaliśmy w ręce finalistki konkursu Fundacji Artystyczna Podróży Hestii, Hanny Dyrcz. Jej spojrzenie jest świeże i poparte solidnym badaniem. Jej analiza jest próba uchwycenia złożonych procesów biznesowych przepuszczonych przez filtr powiązań, zależności i międzyludzkich interakcji.

Cały Raport w wersji online dostępny TU

Następny